Дод. інформація

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
№ п/п Назва адміністративної послуги Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі) Результат надання адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання
1 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 01.06.2000 р. № 1768 – ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» зі змінами.
2. Постанова КМУ від 24.03.2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».
3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена Наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолоді від 15.11.2001 р. № 86/202/524/455/3370.
2 Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам - Виплата  матеріальної допомоги одержувачу адміністративної послуги здійснюється шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки інвалідів, законних представників дітей-інвалідів, непрацюючих малозабезпечених осіб у розмірі 50 % встановленого законом прожиткового мінімуму на момент звернення. Постанова КМУ  від 28.02.2011  № 158  «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та наказу  Міністерства соціальної політики України від 16.07.2012  № 438 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам».
3 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 22.03.2001 р. № 2334 – ІІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» зі змінами ст.7, ст.8, ст.9.
2. Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» ст. 3-9.
4 Призначення державної допомоги при народженні дитини - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 22.03.2001 р. № 2334 – ІІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» зі змінами ст.10, ст. 11, ст. 12.
2. Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» ст. 10-16.
5 Призначення компенсаційної виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 19.06.2003 р. № 966 – ІV «Про соціальні послуги».
2. Постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».
6 Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 16.11.2000 р. № 2109 – ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» ст. 1-18
2. Наказ Мінпраці та соціальної політики, МОЗ, Мінфіну від 30.04.2002 р. № 226/293/169, зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2002 р. № 466-6754.
7 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 22.03.2001 р. № 2334 – ІІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» зі змінами ст. 16, ст. 17, ст. 18
2. Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» ст. 25-32.
3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена Наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолоді від 15.11.2001 р. № 86/202/524/455/3370.
8 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 22.03.2001 р. № 2334 – ІІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» зі змінами ст. 18
2. Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» ст. 33-38.
3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена Наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолоді від 15.11.2001 р. № 86/202/524/455/3370.
9 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 18.05.2004 р. № 1727 – ІV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам».
2. Постанова КМУ від 02.04.2005 р. № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд».
3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена Наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолоді від 15.11.2001 р. № 86/202/524/455/3370.
10 Призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Закон України від 22.09.2005 р. № 2901 – ІV «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей».
2. Постанова КМУ від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів».
11 Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням - Суб’єкту звернення видається разове доручення на виплату допомоги на поховання 1. Закон України від 16.11.2000 р. № 2109 – ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» ст. 1-18
2. Наказ Мінпраці та соціальної політики, МОЗ, Мінфіну від 30.04.2002 р. № 226/293/169, зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2002 р. № 466-6754.
1. Закон України від 18.05.2004 р. № 1727 – ІV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам».
2. Постанова КМУ від 02.04.2005 р. № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд».
12 Виплата компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу - Виплата компенсації одержувачу адміністративної послуги здійснюється шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки пільговика Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ;
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 року № 1584-ІІІ;
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-ХІІ;
Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98ВР;
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 року № 565-ХІІ;
Закон України «Про освіту» від 23.12.2004 року № 2285-ІV;
Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.1995 року № 32/95-ВР;
Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 року № 180-ХІV;
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ;
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 року № 2778-VІ;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ;
Гірничий Закон України від 06.12.1999 року № 1127- ХІV;
Кодекс Цивільного захисту України від 20.06.2013 №353-VII;
Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
13 Призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - Рішення про призначення (або відмову в призначенні)субсидії 1. Постанова КМУ від 21.10.1995 р. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива (в редакції Постанови КМУ від 22.09.1997 р.№ 1050/1050-97-п).
2. Наказ № 58/45/91/73/51/23/10-538 від 15.04.1998 р. Про затвердження Методики надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соціальної політики № 156/222/270/208/237/111 (z 0656-99) від 10.09.1999 р.).
3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена Наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолоді від 15.11.2001 р. № 86/202/524/455/3370.
14 Виплата компенсації на невикористані путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення інвалідам та деяким категоріям громадян - Виплата грошової компенсації 1. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
2. Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»
15 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» - Рішення про призначення (або відмову в призначенні) допомоги 1. Постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».
16 Встановлення статусів та видача посвідчень «Дитина війни» - Штамп “Дитина війни” у пенсійному посвідченні або тимчасова довідка (у разі наявності в особи ламінованого пенсійного посвідчення або втрати пенсійного посвідчення). 1. Закон України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року № 2195-IV.
2. Наказ міністерства праці та соціальної політики України від  05.04.2006 №107 «Про Порядок  посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»
17 Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чернобильської катастрофи та видача посвідчення - Видача посвідчення та (або) вкладки. Закон України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року № 796-ХII.
Постанова КМУ “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 20.01.1997 року № 51.
18 Встановлення статусу та видача посвідчень «Ветеран праці» - Видача посвідчення «Ветеран праці» 1. Закон України від 16.12.1993р. №3721-XII «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
2. Постанова від 29.07.1994р. № 521 «Про Порядок  видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці»
19 Встановлення статусу учасника війни - Встановлення статусу 1.Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року № 3551-ХII;
та видача  посвідчення «Учасника війни» 2. Постанова КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни” від 12.05.1994 р. № 302;
20 Встановлення статусу інваліда війни - Встановлення статусу та видача посвідчення «Інваліда війни» 1. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року № 3551-ХII;
2. Постанова КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни” від 12.05.1994 р. № 302;
21 Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - Встановлення статусу та видача посвідчення “Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни” 1. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року № 3551-ХII;
2. Постанова КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни” від 12.05.1994 р. № 302;
3. Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 р. № 1584-III.
22 Встановлення статусу жертви нацистських переслідувань - Встановлення статусу та видача  посвідчення «Жертва нацистських переслідувань» 1. Закон України  „Про жертви нацистських переслідувань ”
2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань» від 27 вересня 2000 р. N 1467
23 Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги - Видається довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги» від 19.09.2006 № 345
24 Заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або непридатності до використання - Видача дублікату посвідчення 1. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року № 3551-ХII;
2. Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 р. № 1584-III;
3. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 26.12.1993р. № 3721-ХІІ.
4. Постанова КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни” від 12.05.1994 р. № 302;
5. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань” від 27.09.2000 р. № 1467;
6. Постанова КМУ “Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака “Ветеран праці” від 29.07.1994 р. № 521.
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930